Dokumenty do pobrania

  1. Statut JUPI - wersja pdf / doc
  2. Karta zgłoszeniowa - wersja pdf / doc
  3. Zgoda na odbiór dziecka - wersja pdf / doc
  4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka - wersja pdf / doc
  5. Regulamin placówki - wersja pdf
  6. RODO - JUPI - wersja pdf / doc