1. Jakie są godziny otwarcia placówek?

Żłobki JUPI czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-17:30, z wyłączeniem świąt, 24.12, 2.05 i dni ustawowo wolnych od pracy. Zastrzegamy sobie także pulę 10 dni roboczych przeznaczonych na prace remontowe, organizacyjne, techniczne i nieprzewidziane okoliczności, którą dysponujemy w razie potrzeby w ciągu roku kalendarzowego. Odpowiednio wcześniej informujemy Państwa o zamknięciu placówek.

2. Jak zapisać dziecko do żłobka?

Dzieci przyjmowane są w ciągu całego roku (jeśli tylko są wolne miejsca). W celu dokonania zapisu zapraszamy wypełnienia formularza z zakładki STREFA REKRUTA - ZAPISY, do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Z każdym zainteresowanym rodzicem umawiamy się na wizytę w placówce w godzinach 10-12.00. Wówczas mogą Państwo dokonać oględzin lokalu, zapoznać się z kadrą i codziennym funkcjonowaniem placówki. Finalnym etapem zapisu jest uzupełnienie i dostarczenie podpisanych przez Państwa dokumentów:

-> umowy,
-> karty zgłoszeniowej,
-> regulaminu placówki
a także wniesienie opłaty wpisowego..

3. W jakim wieku przyjmowane są dzieci do żłobka?

W JUPI żłobku przyjmujemy maluchy od ukończenia 1 roku życia do 3 lat, czyli do momentu ukończenia edukacji żłobkowej.

4. A jeśli dziecko jest alergikiem?

Obowiązkiem rodzica jest podanie wszelkich informacji o zaleceniach lekarskich dziecka. Takie dane przechowywane są w bazie danych, a na ich podstawie sporządzana jest lista zasad, których opiekunowie muszą przestrzegać w pracy z dzieckiem alergicznym. Jeżeli dziecko cierpi na alergię pokarmową, rodzice zobowiązani są dostarczyć specyfikację lekarską oraz podać szczegółowe informacje na ten temat w karcie zgłoszeniowej dziecka. Sposób żywienia dzieci alergicznych ustalany jest indywidualnie z rodzicami przy zawarciu Umowy z Dyrektorem placówki.

5. Czy dzieci codziennie wychodzą na dwór?

Przebywanie na powietrzu jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci, dlatego dbamy o to, by jak najczęściej wychodziły na nasz plac zabaw bądź z opiekunami spacerowały po okolicy. Dla najmniejszych pociech posiadamy 6-osobowe wózki - niezbędne dla maluchów, które nie opanowały jeszcze chodzenia. Nasze założenie to codzienny spacer, na przeszkodzie może nam jedynie stanąć podwyższony poziom smogu lub ulewny deszcz. Jupi prosimy wyposażyć w stroje przeciwdeszczowe i kaloszki, które umożliwią wyjście podczas mniej uciążliwych opadów.

6. Czy w żłobku dzieciom podawane są leki?

W żłobku nie podaje się dzieciom lekarstw, z wyjątkiem udokumentowanych przypadków chorób przewlekłych dziecka (np. cukrzycy, astmy), kiedy występuje konieczność stałego ich podawania.

7. Czy można przyprowadzić chore dziecko do żłobka?

Zgodnie z naszym regulaminem, do JUPI nie można przyprowadzać dzieci z oznakami choroby. Do żłobka mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. W przypadku wystąpienia choroby dziecka rodzice proszeni są o odebranie go ze żłobka. W przypadku przyprowadzenia chorego dziecka, opiekun grupy w trosce o bezpieczeństwo pozostałych dzieci, może odmówić przyjęcia chorego dziecka.

8. Czy przyjmowane są dzieci nieszczepione?

Nie, nasza placówka wymaga okazania karty szczepień w momencie zapisu dziecka.