Place zabaw

Już od sierpnia / lipca 2020 każda z naszych placówek będzie miała zapewniony dostęp do własnego placu zabaw. Placówki zlokalizowane przy ul. Bobrowieckiej zyskają 100 m kw zielonej przestrzeni w kameralnym osiedlu mieszkalnym. Placówka przy ul. Magazynowej 13 dysponuje ogródkiem przylegającym do lokalu o powierzchni 40 m kw. Wszystkie nasze tereny rekreacyjne - place zabaw są zamknięte i wyposażone w elementy bezpieczne dla dzieci w wieku do 3 lat.