CELE

Za najważniejsze cele stawiamy sobie

- możliwie najlepsze żywienie dzieci;
- jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu;
- odbywanie regularnych zajęć sportowych;

a także powiązane cele dodatkowe

  • uzyskanie zadowolenia i radości dziecka z pobytu w naszym żłobku,
  • wypracowanie zaufania u maluszka, zbudowanie więzi, która zaowocuje poczuciem bezpieczeństwa i sympatią do naszych cioć,
  • stworzenie przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwijania osobowości dzieci,
  • nauka prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwój psychomotoryczny, psychoruchowy z poszanowaniem indywidualności maluchów,
  • usamodzielnianie wśród starszych podopiecznych,
  • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.